A nemrégiben életbe lépett gdpr rendelet kapcsán felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat. Itt elolvashatod a tájékoztatót, további kapcsolattartásunkhoz hozzájárulásodat kérjük.

 A Jó Arcok Jó Borok webáruházat működteti: 


Cégnév:                       Carnarius Kft.
Képviselő neve:          Solymos Gergely Tamás
Székhelye:                   1188 Budapest, Saláta u. 9.
Adószáma:                  14054923-2-43
Cégjegyzékszáma:      01-09-886780

 Számlaszám:               10100716-56929700-01000007 

A Jó Arcok Jó Borok webáruház elérhetőségei: 
Levelezési cím:            1188 Budapest, Saláta u. 9.
Mobil:                         +36-20-432-1217, +36-20-337-59-47

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

-         a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az ön számára átláthatóan kezeljük.

-          a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

-          az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

-          társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

-          a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

-          megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 1. 2.Az ön személyes adatait

-          az ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

-          egyes esetekben az ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az ön figyelmét. 

-          illetve bizonyos esetekben az ön személyes adatainak kezeléséhez társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 

 1. 3.Az általunk kezelt adatok: 

a társaság által kezelt adatok az adatkezelés célja szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: 

-          honlap látogatása:
cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

-          kezelt adatok:

 • ip cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott aloldalak adatai,
 • az ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 

-          regisztráció a honlapon:
cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb. az adatokat a regisztráció törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

-          kezelt adatok: 

 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó 

-          webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele:
cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás.

-          jogalap: hozzájárulás, szerződés, jogszabályi rendelkezés (gdpr 6.cikk (1) bek. c) pont, eker tv. 13/a §, számv. tv. 169. §).

-          kezelés időtartama: webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. a szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. a kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év. 

-          kezelt adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • cégnév
 • telefonszám és e-mail cím,
 • az ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),
 • fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),
 • egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,
 • kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,
 • számlázási név, természetes személy esetén teljes név,
 • az ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)
 • számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó). 

-          hírlevél szolgáltatás:
a cél kapcsolattartás, önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük. az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük.

-          kezelt adatok: 

 • teljes név
 • email cím 

-          direkt marketing szolgáltatás:
az ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. adatokat hozzájárulás alapján, a leiratkozásig kezeljük.

-          kezelt adatok: 

 • teljes név
 • születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
 • e-mail cím
 • telefonszám (nem kötelező)
 • az ön vásárlásainak adatai 

-          ügyintézés, panasz:
észrevételre, panasz esetén válaszadás céljából jogi kötelezettségünknél fogva az adatokat 5 évig kezeljük.

-          kezelt adatok: 

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet  

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel ön a info@joarcokjoborok e-mail, illetve a 1188 Budapest, Saláta utca 9. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük önnek az ön által megadott elérhetőségre. 

 1. 4.Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

a sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az ön számítógépére úgy, hogy azokat az ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (chrome, firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  a sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az ön előzetes hozzájárulását. ezekről weblapunk az ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja önt és kérjük az ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

-          a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. 

-          az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

-          az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. 

-          a weboldalak külső (nem a szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. ezekért szolgáltató minden felelősségét kizárja. 

-          a webáruház látogatottsági adatait a google analytics szolgáltatás igénybevételével végzi szolgáltató. a honlapon a google analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak szolgáltató külső szerverére. a továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. 

-          az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

-          a szolgáltatás igénybevételével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. 

-          a harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 1. 5.Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

a személyes adatokat ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért ön felelős. a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

-          ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

-          a hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (pl. számv tv. 169. § , fogyv tv. 17/a § 

-          megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

 1. 6.Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? 

ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (grtv. 6. §)

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

a regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. a direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

-          az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  8 napos határidővel vállaljuk. 

 1. 7.Egyéb adatkezelési kérdések

az ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az ön hozzájárulásával ellentétes célokra az ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Társaságunk külföldre a gdpr és az infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. 

-          a bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

-          ársaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az ön személyes adatait megismerni.

-          az ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

-          szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. a technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

-          a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg. 

 1. 8.Melyek az ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

ön az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

felügyelő hatóság: nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság 

az ön kérelmére tájékoztatást adunk az ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. a tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. az ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az ön jogos érdekét nem sérti.

amennyiben az ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről 

amennyiben ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről önt írásban tájékoztatjuk. amennyiben úgy döntöttünk, hogy az ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. amennyiben ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül ön bírósághoz fordulhat. 

az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

kérjük önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg társaságunkat.

 1. melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (gdpr)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi cxii. törvény – (info tv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény (ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi cviii. törvény – (eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi c. törvény – (ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi clv. törvény (fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi clxv. törvény. (pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi xlviii. törvény (grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi c. törvény (számv tv.)

adatkezelési tájékoztató módosítása

társaságunk fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://radovin.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon történik. 

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó szabályok 

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.  

Megrendelés:   

A webáruházában való böngészéshez, a szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció. A vásárlás regisztrációhoz kötött. Majd ezt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. Lépjen be az oldalra e-mail címével és jelszavával. Válasszon kiszállítási időpontot, fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét. Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a "Kosárba tesz" gombra. Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván. Szerződésünk, az általunk küldött visszaigazolással jön létre. 

A vásárlás során felmerülő probléma esetén kérjük írjon az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.  email címen, vagy keressen minket a +36 20-432-12-17-es vagy a +36-20-337-59-47-es telefonszámokon.

 

 

 

 

 

Személyes átvétel

 

 

 

Carnarius Kft., 1188 Budapest, Saláta u. 9.

 

 

 

Nyitva tartás: előzetes egyeztetés szükséges

 

 

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a személyes átvételt és az utánvétes fizetési módot választotta, a helyszínen már nem áll módjában bankkártyával fizetni!

 

 

 

A megrendelés leadása után telefonon vagy e-mailban értesítjük a vásárlót, hogy mely időponttól veheti át a termékeket az üzletben. A megrendelt árut az értesítéstől számított 14 napig tartjuk fenn, amennyiben eddig az időpontig a vásárló nem jelentkezik a megrendelt termékekért, ezt a vásárlástól való elállásnak tekintjük, és megrendelését töröljük.

 

 

 

 

 

 

 

Kiszállítás:

 

 

 

Megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk.
A házhozszállítás Budapest területén és 20 km-es körzetben ingyenes!!!!!

 

 

 

Budapesten a kiszállítást a megrendeléstől számított 2-3 munkanapon belül vállaljuk.

 

 

 

Kiszállítási napok: munkanapokon 8-20 óráig. 
Vidéki szállítás: 2200 Ft,- az ország egész területére.

 

 

 

26.500 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes!

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, minden esetben tüntesse fel a megrendelésnél a megjegyzés rovatban, ha a megadott szállítási időpontokban csak korlátozottan érhető el a megadott szállítási címen!

 

 

 

Szállítónk a szállítási címtől függően a fentiek szerint kiszállítja a megrendelt termékeket a megadott szállítási címre. Kérjük, hogy a rendelésnél az üzenet mezőben írja le, hogy a megadott címen milyen időpontokban érhető, vagy nem érhető el. Ha a házhozszállítás meghiúsul, munkatársunk megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontot egyeztetni.

 

 

 

 

 

 

 

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás

 

 

 

Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut egy új, egyeztetett időpontban, 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Ha Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét visszafizetjük. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.  e-mail címen, vagy a +36 20-432-12-17-es vagy a +36-20-337-59-47-es telefonszámon  tudja jelezni felénk. Bejelentésére 30 napon belül írásbeli és érdemi választ adunk.

 

 

 

Felügyeleti szervek:

 

 

 

 

 

 

 

Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője

 

 

 

Budapest, IX. ker. Bakáts tér 14.,

Tel: 215-10-77 

Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Budapest, VIII. ker. József krt. 6.

Tel: 459-49-18 

BKIK mellett működő 

Budapesti Békéltető Testület

Budapest, X. ker. Szent László tér 16. 

Tel: 431-89-62 

Fizetési feltételek:

A fizetési módot az internetes webáruházban történő megrendeléskor választhatja ki. A megrendelt tételeket házhozszállításkor készpénzben (utánvétel) vagy átutalással egyenlítheti ki. A számlát minden esetben a termék kiszállításakor küldjük a csomaggal együtt.

A feltüntetett árak bruttó árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. 
Készpénzes fizetésre lehetőséged van utánvét formájában. Ekkor a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. 
Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. 
Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: Carnarius Kft., BP Bank 10100716-56929700-01000007 . Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalod át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk. 

Megrendelés módosítása:  

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 20-432-12-17-es vagy a +36-20-337-59-47-es telefonszámokat, vagy írjon az  info@joarcokjoborok.hu e-mail címre. Hivatkozásul kérjük minden esetben szíveskedjen megadni a megrendelési számot.

 

 

© Copyright 2012